سرمایه گذاری فرایند  
     
     
     
    واریز بیش از 4 میلیارد ریال مطالبات سنواتی

    دریافت فرم اطلاعات سهام داری

    آگهی پرداخت سود سهام شرکت

    سامانه سهام فرایند

   
  دریافت فرم اطلاعات سهام داری  
     
 

سهام دارانی که اطلاعات و مشخصات و همچنین شماره حساب آنها تغییر کرده است، لطفا فرم اطلاعات سهام داری خود را تکمیل و به واحد امور سهام شرکت ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم اطلاعات بر روی اینجا کلیک نمایید.

 
     
     
     

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری می باشد.
2014 .Designed by Farayand co