ر وابط عمومی و امور بین الملل شرکت سرمایه گذاری فرایند  
     
     

  دریافت فرم اطلاعات سهام داری
     
 

سهام دارانی که اطلاعات و مشخصات و همچنین شماره حساب آنها تغییر کرده است، لطفا فرم اطلاعات سهام داری خود را تکمیل و به واحد امور سهام شرکت ارسال نمایند.

جهت دریافت فرم اطلاعات بر روی اینجا کلیک نمایید.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت سرمایه گذاری فرایند می باشد.
2014 .Designed by Farayand co